Rohkem töö- ja turvatööriistu, miks on võrguliikluse jälgimise pimeala endiselt olemas?

Järgmise põlvkonna võrgupakettide vahendajate kasv on toonud kaasa olulisi edusamme võrgu toimimise ja turvatööriistade vallas.Need arenenud tehnoloogiad on võimaldanud organisatsioonidel muutuda paindlikumaks ja viia oma IT-strateegiad vastavusse oma ärialgatustega.Kuid vaatamata nendele arengutele on endiselt levinud võrguliikluse jälgimise pimeala, millega organisatsioonid peavad tegelema.

ML-NPB-6410+ 灰色立体面板

Võrgupakettide maaklerid (NPB)on seadmed või tarkvaralahendused, mis toimivad vahendajana võrgu infrastruktuuri ja seirevahendite vahel.Need võimaldavad võrguliikluse nähtavust, koondades, filtreerides ja levitades võrgupakette erinevatele jälgimis- ja turbetööriistadele.NPB-dest on saanud kaasaegsete võrkude olulised komponendid tänu nende võimele parandada tegevustõhusust ja turvalisust.

Digitaalse muundamise algatuste leviku tõttu toetuvad organisatsioonid üha enam keerukale võrguinfrastruktuurile, mis koosneb paljudest seadmetest ja heterogeensetest protokollidest.See keerukus koos võrguliikluse mahu eksponentsiaalse kasvuga muudab traditsiooniliste jälgimistööriistade jaoks väljakutseks sammu pidada.Võrgupakettide maaklerid pakuvad neile väljakutsetele lahendust, optimeerides võrguliikluse jaotust, sujuvamaks andmevoogu ja parandades seiretööriistade jõudlust.

Järgmise põlvkonna võrgupakettide maakleridon laiendanud traditsiooniliste NPBde võimalusi.Need edusammud hõlmavad täiustatud mastaapsust, paremaid filtreerimisvõimalusi, erinevat tüüpi võrguliikluse tuge ja suuremat programmeeritavust.Võimalus hallata suuri liiklusmahtusid ja asjakohast teavet arukalt filtreerida võimaldab organisatsioonidel saada oma võrkudest igakülgset ülevaadet, tuvastada võimalikke ohte ja reageerida kiiresti turvaintsidentidele.

Lisaks toetavad järgmise põlvkonna NPB-d laia valikut võrgu toimimise ja turbetööriistu.Need tööriistad hõlmavad paljude teiste hulgas võrgu jõudluse jälgimist (NPM), sissetungimise tuvastamise süsteemi (IDS), andmekao vältimist (DLP), võrgu kohtuekspertiisi ja rakenduste jõudluse jälgimist (APM).Pakkudes nendele tööriistadele vajalikke võrguliikluse vooge, saavad organisatsioonid tõhusalt jälgida võrgu jõudlust, avastada ja leevendada turvaohte ning tagada vastavus regulatiivsetele nõuetele.

Miks on vaja võrgupakettide vahendajaid?

Vaatamata võrgupakettide vahendajate edusammudele ning mitmesuguste seire- ja turvatööriistade kättesaadavusele on võrguliikluse jälgimisel siiski pimealasid.Need pimealad tekivad mitmel põhjusel:

1. Krüpteerimine:Krüpteerimisprotokollide, nagu TLS ja SSL, laialdane kasutuselevõtt on muutnud võrguliikluse kontrollimise võimalike ohtude suhtes keeruliseks.Kuigi NPB-d saavad endiselt krüptitud liiklust koguda ja levitada, piirab krüptitud kasuliku koormuse nähtavuse puudumine turbetööriistade tõhusust keerukate rünnakute tuvastamisel.

2. IoT ja BYOD:Kasvav asjade interneti (IoT) seadmete arv ja BYOD (Bring Your Own Device) trend on oluliselt laiendanud organisatsioonide ründepinda.Need seadmed lähevad sageli mööda traditsioonilistest seiretööriistadest, mis põhjustab võrguliikluse jälgimisel pimedaid kohti.Järgmise põlvkonna NPB-d peavad kohanema nende seadmete kasvava keerukusega, et säilitada võrguliikluse igakülgne nähtavus.

3. Pilv ja virtualiseeritud keskkonnad:Pilvandmetöötluse ja virtualiseeritud keskkondade laialdase kasutuselevõtuga on võrguliikluse mustrid muutunud dünaamilisemaks ja erinevatesse kohtadesse hajutatud.Traditsioonilistel seiretööriistadel on raske nendes keskkondades liiklust jäädvustada ja analüüsida, jättes võrguliikluse jälgimisse pimedad kohad.Järgmise põlvkonna NPB-d peavad hõlmama pilvepõhiseid võimalusi, et tõhusalt jälgida võrguliiklust pilves ja virtualiseeritud keskkondades.

4. Täiustatud ohud:Küberohud arenevad pidevalt ja muutuvad keerukamaks.Kuna ründajad muutuvad avastamisest kõrvalehoidmisel osavamaks, vajavad organisatsioonid nende ohtude tõhusaks tuvastamiseks ja leevendamiseks täiustatud jälgimis- ja turbetööriistu.Traditsioonilistel NPB-del ja pärandseiretööriistadel ei pruugi olla nende täiustatud ohtude tuvastamiseks vajalikke võimeid, mis põhjustab võrguliikluse jälgimisel pimealasid.

Nende pimealade lahendamiseks peaksid organisatsioonid kaaluma tervikliku lähenemisviisi kasutuselevõttu võrguseires, mis ühendab täiustatud NPB-d tehisintellektil põhinevate ohutuvastus- ja reageerimissüsteemidega.Need süsteemid kasutavad masinõppe algoritme, et analüüsida võrguliikluse käitumist, tuvastada kõrvalekaldeid ja reageerida automaatselt võimalikele ohtudele.Nende tehnoloogiate integreerimisega saavad organisatsioonid ületada võrguliikluse jälgimise pimealasid ja parandada oma üldist turvalisust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi järgmise põlvkonna võrgupakettide vahendajate kasv ning rohkemate võrguoperatsiooni- ja turvatööriistade kättesaadavus on oluliselt parandanud võrgu nähtavust, on endiselt pimealasid, millest organisatsioonid peavad teadlikud olema.Sellised tegurid nagu krüptimine, asjade internet ja BYOD, pilve- ja virtualiseeritud keskkonnad ning arenenud ohud aitavad kaasa nendele pimealadele.Nende probleemide tõhusaks lahendamiseks peaksid organisatsioonid investeerima täiustatud NPB-desse, kasutama tehisintellektil põhinevaid ohutuvastussüsteeme ja võtma kasutusele tervikliku lähenemisviisi võrgu jälgimisele.Seda tehes saavad organisatsioonid märkimisväärselt vähendada oma võrguliikluse jälgimise pimealasid ning suurendada üldist turvalisust ja töötõhusust.

Võrgupakettide vahendaja asjade Interneti jaoks


Postitusaeg: okt-09-2023